Politika bezpečnosti

Tento dokument má za cieľ informovať spotrebiteľov o osobných údajoch, ktoré sú zhromažďované, spracované a použité v hrách a službách na internete. XS Software rešpektuje zákony a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Tieto ustanovenia na ochranu súkromia sa vzťahujú na všetky služby ponúkané na webových stránkach prevádzkovaných XS Software, rovnako ako pre všetky on-line hry XS Software, portálu Madmoo.com, ale nie na stránky iných poskytovateľov súvisiacich s XS Software. V takýchto prípadoch zásady ochrany osobných údajov príslušného dodávateľa môžu byť účtované.

1. Všeobecne o zhromažďovaní a využívaní osobných údajov

XS Software zhromažďuje a používa iba informácie poskytnuté pri registrácii na našom hernom portáli Madmoo.com, alebo vo fórach našich hier (webové stránky).

Osobné informácie sú zhromažďované v dobe prístupu na webové stránky prostredníctvom registrácie alebo v prípade registrácie a následného prevádzkovania platených služieb podľa vlastného výberu.

Aby bolo možné registrovať sa na hry XS Software alebo v portáli Madmoo.com, stačí zadať len užívateľské meno a e-mailovú adresu.

Naše stránky používajú nasledujúce informácie : IP adresy a dobu používania, cookies a Flash lokálne dáta, štatistické informácie ako napríklad typ prehliadača, operačný systém, odkazy z ktorých ste boli presmerovaný na naše stránky, dátum, čas navštívených webových stránok, trvanie a frekvencia používania.

Tieto údaje sa používajú iba pre anonymné štatistické vyhodnotenia, IP adresy a časy návštev sú u nás vedené (po dobu maximálne troch mesiacov) ako súčasť našich právnych záväzkov. V osobitých prípadoch Vaša IP adresa a čas návštev slúži k vylúčeniu prostredníctvom podvodných, viac herných účtov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme slúžia na úpravu a zlepšenie našich služieb, poskytovania služieb a vyúčtovaní, komunikáciu, ponúkajú podporu na našich webových stránkach, rovnako ako rôznych noviniek, akcií a ponúk.

2. Cookies

Cookies používame ako aj mnoho iných spoločností, aby sme optimalizovali využitie našich webových stránok, hier a služieb (v zmysle "pocit, že sú hry prinesené pre spotrebiteľa"), zbierame a používame dočasné alebo trvalé "cookies".

"Cookies" sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, umožňujú lepšie využitie internetových stránok. Toto ukladanie slúži okrem iného k tomu, aby bol uznaný automatický prístup bez nutnosti zadávania užívateľského mena a hesla ktoré sa musí zadať pri každom spustení hry. V dátach uložených v cookie, nie sú žiadne osobné väzby, presmerovania pre užívateľa.

Ak nechcete, aby "cookies" ktoré majú byť uložené vo Vašom počítači boli uložené, alebo ak chcete byť informovaný o ich uložení, môžete zabrániť inštalácii "cookies", a to voľbou v príslušnom nastavení vo Vašom prehliadači "nepríjmam cookies". Ďalšie informácie o použití v ľubovolnom prehliadači si prosím prečítajte podľa príslušných pokynov výrobcu programu. Upozorňujeme užívateľov, že v takýchto prípadoch ale nebudú môcť používať všetky funkcie našich služieb.

3. Reklamy tretích strán, odkazy na iné stránky, Facebook tlačítko

Niekedy nie sú vlastníctvo XS Software, môžete vidieť reklamy tretích strán a interaktívne odkazy na internetové stránky tretích strán, za ktoré XS Software právne nezodpovedá. XS Software nemá žiaden vplyv na štruktúru a obsah externých odkazov. Príslušný dodávatelia sú plne zodpovedný za štruktúru a obsah externých odkazov. Príslušný dodávatelia sú plne zodpovedný za štruktúru a obsah týchto odkazov, a za dodržiavanie ustanovení o utajení.

V niektorých lokalitách majetku XS Software môžete nájsť Facebookové tlačidlo "like", ktoré je riadené výhradne na sociálnej sieti Facebook, a to Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, Ca 94304, USA ("Facebook"). Stlačte tlačidlo "like", ak chcete mať stránku označenú na Facebooku, alebo ak nieste v súčasnej dobe prihlásení, uvidíte žiadosť o registráciu. Týmto spôsobom budú Vaše dáta prevedené na Facebook. Ak už máte účet na Facebooku, a ste prihlásení, budete automaticky presunutí na server Facebooku, t.j. aj bez stlačenia tlačidla "like". Vaše dáta sú prenášané akonáhle navštívite stránku. Prenos dát a pripojenie sa k svojmu účtu na Facebooku prebieha automaticky bez predchádzajúceho upozornenia. XS Software to nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť. Prenos dát môže byť deaktivovaný pri odpojení zo svojho profilu na Facebooku. Môžete získať viac informácií o zhromaždených dátach z Facebooku a štatutárnych právach spotrebiteľa tým, že sa obrátite na Facebook a prečítate si ich zásady ochrany osobných údajov here.

4. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

XS Software bude poskytovať Vaše osobné informácie a údaje zhromaždené pre platby len pre tretie strany ako sú partneri, externí predajcovia a polícia iba v prípade, že je to potrebné, aby plnenie zmluvy bolo na účely uvedené vyššie, najmä pokiaľ ide o zvýšenie platieb, a aby bola zaistená bezpečnosť ostatných, alebo v prípadoch vyžadovaných zákonom.

Platobný proces je vykonávaný prostredníctvom externých poskytovateľov (napr. spoločnosti vydávajúce kreditné karty, banky, Pay Pal, Global Collect). Osobné záujmy spotrebiteľov budú chránené v súlade s platnými zákonmi. Zahraniční dodávatelia sú povinní poskytnúť utajenie a spracovanie dát s maximálnym zabezpečením a môžu používať Vaše osobné údaje len v prípade, že to potrebujú na vykonanie svojej práce.

5. Zmeny

XS Software vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany súkromia, alebo obsahu na svojich webových stránkach, alebo k nim zablokovať prístup. XS Software bude užívateľa informovať o všetkých vykonaných zmenách.

6. Právo na vymazanie a zrušenie dát

Má každý užívateľ ktorý dal súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (môžete ho zrušiť kedykoľvek). Dáta budú odstránené ak už nie sú potrebné, alebo keď sám požiadate o ich odstránenie. Všimnite si, že dáta nemožno zmazať pokiaľ existujú záväzky, ktoré musia byť splnené, a v prípade že sú potrebné pre účtovanie za služby.

Sofia, September 15, 2009

XS Software JSCo
-
130 Simeonovsko Shosse
1700 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 895 52 52 77
e-mail: office@xs-software.com
Chief Executive Officer: Hristo Tenchev
HTC Reg.: 200757660
VAT ID No.:BG200757660

Späť na vrchol