Pravidla Hry

I. Obecné

1. Registrace

Lady Popular je hra,která je ve své současné formě webová hra. Registrace je úplně zdarma a je jen jedna podmínka pro hráče -souhlasit s pravidly zde.

2.Účty

Každý hráč má právo mít jen 1 účet.

3. Fórum

Fórum je na webové adrese http://forum.ladypopular.cz a je oficiální zdroj novinek a informací okolo hry Lady Popular. Všechny případy ve hře, které porušují současné pravidla, mohou vést do trestů na fóru a ve hře.

4. Hra Lady Popular

Tým Lady Popular nezodpovídá za nesprávnou interpretaci možností, které hra poskytuje. Lady Popular je virtuální hra a přesto, že je blízká reálnému životu, je jen jeho kopií. Plastická chirurgie je vážná operace, ke které se musí přistupovat opatrně. Legislativa nedovolí kosmetické operace pro osoby, které nemají 18 let. Před tímto krokem je lepší, abyste se poradili s přáteli, rodinou a odborníkem v této oblasti, nebo v případě že máte některé otázky nebo starosti jako výsledek Vaší hry v Lady Popular a jejích možnostech.

5. Virtuální měna a služby.

Převody zakoupané virtuální měny (diamanty) nebo virtuálních služeb (Premium, talenty) z jednoho herního světa do druhého, nebo z jedné herní verze (země) do jiné, mezi hra nebo mezi různými hrami XS-Software nejsou povoleny. Jakékoliv požadavky tohoto druhu budou zamítnuty.

6. Oficiální jazyk

Oficiální jazyk ve hře LadyPopular Módní Aréna a na fóru (http://czforum.madmoo.com/viewforum.php?f=30) je Čeština. Komentáře, otázky a všechny další příspěvky musí být psány v češtině.

II. Zákazy a Tresty

1. Multiúčty

Multiúčet je registrace více účtů jedním hráčem. Toto je přísně zakázáno a porušení tohoto pravidla bude potrestáno bez ohledu na to, zda jsou účty vúrovni nula nebo vúrovni pokročilé.

Hráči, kteří používají stejný počítač, jsou povinni oznámit administrátorovi ihned po registraci více než jeden účet přes Feedback systém (Systém zpětné vazby). Uživatelé, kteří neinformují administrátora o používání jednoho počítače, budou potrestáni za porušování pravidel. Hráči, kteří se přihlašují do hry, ze stejného počítače mají zakázáno:

 • Vzájemně pro sebe hlasovat
 • Vzájemně se vyzývat
 • Poskytovat jakoukoli podporu ze stejného počítače
 • Účastnit se koordinovaných akcí shráči hrajícími ze stejného počítače proti ostatním uživatelům
 • Přihlašovat se současně do více než jednoho účtu na stejném počítači ve stejný čas

Registrace druhého účtu zjiné IP adresy za účelem podpory hlavního účtu, například při hlasování nebo výzvách, je také považována za multiúčet.

Poznámka: Toto jsou jen některé příklady zpřímých nebo nepřímých multiúčtů.

Trest pro multiúčty je blokace účtů bez varování.

2. Použití botů (automatických skriptů)

Boty jsou (automatické) skripty vjakékoli formě a typu, které simulují aktivitu na účtu (toto nezahrnuje vlastní hrou automatizované skripty). Použití jakýchkoli botů je přísně zakázáno.

Trest za použití botů nebo automatických skriptů je blokace účtu bez varování.

3. Zpětné zúčtování

Zpětné zúčtování je akce požadující navrácení prostředků po zaplacení. Zpětné zúčtování je přísně zakázáno.

Trest za zpětné zúčtování je blokace účtu bez varování.

4. Narušení

Za narušení je považována jakákoli úmyslná činnost vůči přístrojům nebo ostatním hráčům. Toto zahrnuje:

 • Napadení serveru* (pokusy o obcházení systému neskrývaným způsobem, úmyslné bránění práci serveru nebo manipulace sherními kódy)
 • Pokus o proniknutí do uživatelských počítačů
 • Přímé narušení (vstup do cizího účtu bez vědomí majitele, tj. hacking)
 • Nepřímé narušení (zásah do účtu jiného hráče)
 • Manipulace sherními kódy
 • Posílání podvodných zpráv
 • Podílení se na podvodných zprávách
 • Jiné škodlivé akce proti jinému hráči nebo serveru (toto zahrnuje obcházení pravidel hry zjednoho počítače: pomocí softwaru ukrýt IP adresu uživatele, otevřené veřejné proxy servery a jiné podobné metody)
 • Použití jakékoli metody kzískání důvěrných informací od ostatních uživatelů, hesel, různých typů kódů nebo ostatních typů informací, ke kterým normálně nemají přístup
* Správce hry si vyhrazuje právo na náhradu škody a úhradu administrativních nákladů, vsouladu správní předpisy Bulharské republiky.

Trest pro všechny typy narušení je blokace účtu bez varování.

5. Zneužití bugu

Za bug je považována slabina nebo omyl vkódu produktu, která může dovolit uživateli získat výhody ve hře neoprávněným způsobem. Za zneužití bugu je považována jakákoli činnost, která brání serveru nebo softwaru provádět plánované úkoly.

Nalezne-li hráč závadu ve hře, musí neprodleně informovat administrátora.

Trest za zneužití bugu, bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl nahlášen, je blokace účtu bez varování.

6. Urážky

Za urážku se považuje jakýkoli druh nevhodného chování vůči ostatním hráčům ve hře, který je vrozporu se slušnými mravy. Patří sem:

 • Pornografický/ protiprávní materiál
 • Urážlivá a obscénní jména
 • Urážlivé a neslušné přezdívky/ nebo avatary na fóru nebo ve hře

Všechny obrázky, avatary, jména nebo přezdívky svysoce erotickým obsahem, pornografií, násilím nebo vrozporu se slušnými mravy, stejně jako ostatní protiprávní materiály budou cenzurovány.

Trest za tento způsob zneužití je blokace účtu bez varování.

7. Vulgární jazyk

7.1. Urážky

Urážky všeho druhu, bez ohledu na to, komu jsou adresovány a kde jsou publikovány (například v komentářích na profilu, v soukromých zprávách, ve jméně Lady nebo mazlíčka atd.) jsou přísně zakázány. Všechen urážející obsah bude cenzurován.

7.2. Výhrůžky, nadávka a vulgární jazyk

Jakýkoli druh vydírání nebo výhrůžek (fyzických nebo virtuálních) ostatním hráčům je přísně zakázáno.

7.3. Vydávání se za administrátora

Administrátoři hry jsou lidé, kteří pomáhají hráčům v případě problémů a otázek týkajících se hry. Z tohoto důvodu musí být respektování a jakékoli vydávání se za administrátora je přísně zakázáno. Součástí tohoto popisu je:

 • Pokusy uživatelů nátlakem na člena týmu hry získat výhody proti ostatním hráčům ve hře
 • Urážky nebo výhrůžky ze strany uživatelů zaměřené na tým hry, bez ohledu na druh, místo a čas jejich provedení. Tým si vyhrazuje právo jednat dle svého vlastního uvážení, pokud je prokázáno zneužití, a to bez jakéhokoli vysvětlení či oznámení danému subjektu
 • Urážky nebo výhrůžky ze strany členů týmu hry použité vůči uživateli (viz předchozí bod). Tyto pokuty platí pro všechny členy hry, bez ohledu na jejich postavení.

Trest za toto zneužití je blokace účtu bez varování.

8. Spam

Za spam je považován jakýkoli druh rozesílání nevyžádaných zpráv ostatním hráčům ve hře. To zahrnuje také:

8.1. Žádost o hlasování nebo sdílení hlasování

Požádat o hlasování nebo sdílet hlasování pro někoho ze hry je přísně zakázáno.

8.2. Troll zprávy

Zprávy sfalešným obsahem za účelem provedení herní činnosti ostatními hráči scílem získat jakékoli odměny je přísně zakázáno.

8.3. Inzerce pro komerční účely

Jakékoli neautorizované reklamy voblasti pro uživatelské informace, vkomentářích jiných hráčů nebo uživatelská jména ve formě textu, bannerů, odkazů, obrázků, avatarů atd. je přísně zakázáno.

Trest za toto zneužití je blokace účtu bez varování.

Tým hry si vyhrazuje právo uplatnit tresty ztěchto následujících typů trestů bez varování hráčů:

 • Dočasný zákaz psaní příspěvků vsekci Fórum
 • Trvalý zákaz psaní příspěvků vsekci Fórum
 • Dočasný zákaz přístupu na Fórum hry
 • Trvalý zákaz přístupu na Fórum hry
 • Dočasný zákaz používání zpráv ve hře
 • Trvalý zákaz používání zpráv ve hře
 • Dočasný zákaz účasti ve hře
 • Trvalý zákaz účasti ve hře
 • Zrušení uživatelského účtu
 • Deaktivace všech zúčastněných účtů vpřípadě prokázání multiúčtu*
 • Blokování/filtrování přístupu kzařízení zapojených ve hře

*„Prokázaný“ vtomto kontextu znamená, že tým hry jednomyslně považuje případ za porušení. Tým není povinen vysvětlovat své rozhodnutí.

Poznámka: Otázky týkající se blokace účtů/ přístupu, omezených práv atd. mohou být zaslány týmu hry přes Feedback systém ve hře. Hrubý jazyk, urážky a opakované žádosti o vyjádření poté, co bylo vyjádření zasláno, nesmí být tolerováno.

III. Ohlašování

1. Ohlašování hráčů

Ohlašování hráče za každý typ přestupku je vytvořené na fóru hry nebo na následující adrese: http://support.ladypopular.cz, http://xs-software.cz/contacts.php . Ověření provádí personál hry ještě před koncem týdenního hodnocení. Když je hráč křivě obviněn za účelem hanobení protivníka, je hlášení potrestáno tak, jak by byl potrestán nahlášený hráč, kdyby byl vinen

2. Ohlašování členů týmu

V případě,že hráč/hráči mají pochyby o práci člena týmu, může/mohou požadovat důkladné prověření člena.Takový požadavek musí být odeslaný jen do http://xs-software.com/contacts.php.V případě,že vina je dokázaná, člen týmu musí byť potrestaný zablokováním všech typů přístupu na hru a vyhození ho/jí z týmu hry.

* Ohlašování budou prověřena v případě,že jsou napsané vzdělaným způsobem.

IV. Doplňky

1. Kontrola správných rozhodnutí

Činnosti moderátora mohou být zrušené jen jiným moderátorem nebo administrátorem.

2.Kompenzace

2.1 V prípadě, že hráč je obětí chyby hry nebo týmu, musí získat kompenzaci.

2.2 V případě, že hráč zkusí ignorovat rozhodnutí moderátora dotazem na jiného moderátora, bude smazaný ze hry.

Výjimka může být udělena v případě, že hráč kontaktoval administrátora.

3.Protesty

Každý nevysvětlený nesouhlas s pravidly hry může vést k jednomu z výše uvedených trestů nebo banu ve hře. To, zda potrestání může být nejen ve hře Lady Popular Módní Aréna, ale i na fóru hry, závisí na závažnosti přestupku. Personál Lady Popular souhlasí soudit typy činnosti nejlepším způsobem.

4.Nepopsané případy

Administrátor hry si vyhrazuje právo potrestat i v nepopsaných případech , když rozhodne, že činnosti hráčů porušuje pravidla pro čestnou hru.

V.Tým hry(personál)

Je ZAKÁZANÉ pro všechny členy hry,aby hráli hru bez ohledu na jejich uživatelské jméno. Je ZAKÁZANÉ pro personál hry, aby vstoupil do účtů hry. Jediná výjimkou je případě, že člen týmu má kontrolu jen na fóru. Tím: - není zodpovědný za poškození (bez ohledu na to, zda je zapojený ve hře) hráče jako výsledek jeho účasti ve hře. - nen zodpovědný za problémy se zařazením, které podporuje hru. - zachová právo kompenzovat hráče, kteří trpí problémy s činnostmi týmu. - zachová právo podniknout opravy ve hře a jejích aspektech bez upozornění. - zachová právo změnit tyto pravidla a předtím upozornit hráče zprávou ve hře nebo na fóue. - zachová právo zablokovat přístup do hry, když to je nutné. Toto platí i pro plánované přerušení kvůli podpoře i pro nehody.

VI.Kontakty

Jediné oficiální fórum na kontakt s personálem hry je na webové adrese http://support.ladypopular.cz. Můžete též používat fórum hryhttp://czforum.madmoo.com/viewforum.php?f=30 .

VII.Užívatelé

Registrací účtu Uživatelé prohlašují, že si přečetli tyto pravidla a souhlasili s nimi a s jejich tresty, v případě, že personál rozhodne, že je to potřebné. Je povinný se pravidelně seznamovat se změnami pravidel. Nevědomost se neomlouvá. Uživatele zodpovídá za osobní informace a nemusí je sdělovat jinému členovi týmu - současní nebo předcházející. Práva hry vyhrazené XsSoft s.r.o. (http://xs-software.com/) Právo tohoto textu vyhrazené XsSoft s.r.o. a jeho reprodukce bez našeho písemného souhlasu je zakázaná.

Zpět na začátek