Правила на играта

І. Общи положения

Правата и задълженията на компанията се намират в сайта на компанията. За да ги видите, кликнете тук.

 1. Регистрации Играта

"Lady Popular" в настоящия си вид е уеб базирана игра. Регистрацията в нея е напълно безплатна и единственото условие е съгласието с настоящите правила.

 1. Акаунти

Всеки Играч /физическо лице/ може да има само един акаунт.

 1. Форум

Форумът, намиращ се на адрес http://forum.ladypopular.bg е официалният източник на новини и информация относно играта Lady Popular. Всички нарушения в него се считат за нарушения на тези правила и могат да доведат до наказания във форума и играта.

 1. Играта Lady Popular

Екипът на Lady Popular не носи отговорност за неправилна интерпретация на опциите, които играта предлага. Lady Popular е виртуална игра и въпреки, че е близка до реалния живот, си остава илюзорно негово отражение. Пластичната хирургия в реалния живот е сериозна операция, към която трябва да се подхожда внимателно и с разбиране. Законодателството в България забранява козметичните операции за лица под 18 години. Преди да предприемете подобна стъпка е добре да поискате съвет от приятелите, семейството си или експерт в областта, ако имате някакви притеснения или евентуални въпроси в следствие на играта Ви в Lady Popular и предлаганите в играта опции.

 1. Виртуална валута и услуги

Трансфери на закупена виртуална валута (кредити, монети, диаманти и др.) или виртуални услуги (премиум, таланти и др.) от една версия (страна) на друга, от един играч на друг или между различни игри на XS Software, не са разрешени. Всички такива искания ще бъдат отказани.

 1. Официален език

Официалният език в играта Lady popular и форума (http://forum.ladypopular.bg) е Български. Коментари,въпроси и всякакви други мнения трябва да бъдат подадени само на Български език.

ІІ. Забрани и наказания

 1. Мултиакаунтинг

Мултиакаунтингът представлява регистрацията на повече от един акаунт от един играч. Това е строго забранено и наказанията за нарушаването на това правило се прилагат независимо дали акаунтите са нулеви или развити.

Участниците, които ползват един и същ компютър, задължително трябва да уведомят администратор веднага след регистрацията на повече от един акаунт посредством Обратна връзка. Акаунти, не предупредили администрацията за игра от един компютър, се считат за нарушители и следва да бъдат наказани. При игра от един и същ компютър, играчите нямат право да:

 • гласуват един за друг;
 • се дуелират помежду си;
 • оказват никаква помощ на акаунти от същия компютър;
 • участват в никакви координирани действия с участници от същият компютър срещу трети лица;
 • логват повече от един акаунт на един и същ компютър едновременно;

За Мултиакаунтинг също се счита създаването на помощен акаунт от друго IP с цел подпомагане на главния, независимо по какъв начин /например дуелиране или гласуване/.

Забележка: Това са само част от примерите за пряк или непряк мултиакаунтинг.

Наказанието за мултиакаунтинг е блокиране на всички акаунти без предупреждение

 1. Използване на ботове

Ботовете са (автоматизирани) скриптове под всякаква форма, симулираща дейност на даден акаунт (като това не включват автоматизираните скриптове на играта). Използването на ботове е строго забранено.Наказанието за използване на ботове е блокиране на акаунта без предупреждение.

 1. Връщане на плащане (Charge Back)

Връщането на плащане е действие, при което след покупка на някои от пакетите с диаманти и тяхното получаване в акаунта на играча, бъде поискано връщане на вече заплатената сума за тях.

Връщането на плащане е строго забранено!

Наказанието е блокиране на акаунта без предупреждение.

 1. Пробиви в системата

За прониквания се считат всички действия към компютри или други играчи от играта. Такива са:

• Атакуване на сървърите (опити за заобикаляне на системата по неприкрит начин, с цел умишлено да пречи на работата на сървъра или манипулиране на кодовете на играта);
• Опити за проникване в клиентски компютри; • Пряко проникване (влизане в чужд акаунт без знанието на собственика, т.е. хакване на акаунта); • Непряко проникване (намеса в играта на чужд акаунт); • Манипулиране на кодове на играта; • Публикуване на съобщения с цел измама; • Участване в съобщения с цел измама;
• Други злоумишлени действия спрямо друг играч или сървър (това включва и заобикаляне на правилата от един компютър: IP адрес, използващ софтуер за да прикрие IP адреса на потребителя, открити обществени прокси сървъри и всякакви подобни методи);
• Използването на каквато и да било техника за получаване на поверителна информация от други потребители, пароли, кодове от различни видове и всякакъв вид информация, до която те обикновено не биха имали достъп.

*Администрацията на играта запазва правото си да търси обезщетение по съдебен път, съобразно действащото законодателство на Република България за нанесените вреди и възстановяване на административните разходи.

Наказанието за всякакъв вид пробив е блокиране на всички акаунти без предупреждение.

 1. Бъгове

За бъг се счита слабост или неволна грешка в кода на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен начин и/или дейност, която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват предвидените, заложени и очаквани задачи.

Ако играч открие бъг в играта, той е длъжен незабавно да уведоми администратор.

За използването на бъг, било то докладван или не, играчът се наказва с блокиране на акаунта без предупреждение.

 1. Абюзи

За злоупотреба се счита какъвто и да е било вид неадекватно поведение, противно на общественото приличие към други играчи в играта. Това описание включва:

6.1. Реклама на порнография / незаконни материали; 6.2. Обиди и нецензурни имена; 6.3. Обидни и нецензурни никове и/или аватари във форума или играта.Всички снимки, аватари, имена и прякори, с високо еротично съдържание, порнография, насилие или каквото и да било, в противоречие с обществените мярки, както и всякакви други незаконни материали ще бъдат цензурирани.Наказанието за този вид злоупотреба е блокиране акаунта без никакво предупреждение.

 1. Неприличен език

7.1. Обиди

Обиди от всякакъв характер, независимо към кого са отправени и къде са публикувани /например в коментар в профила, на лично съобщение, както и име на Лейди и домашен любимец и т.н./ са строго забранени. Всички обиди от подобен характер ще бъдат цензурирани.

7.2. Изнудване и заплахи

Всякакъв вид изнудване и заплахи (физически, в сравнение с виртуалния живот), които се отправят към други играчи са строго забранени.

7.3. Представяне за администратор.

В играта Администраторите са хората, които могат да помогнат на играчите в случай на проблеми и въпроси, свързани с играта. Така, че те трябва да бъдат уважавани и всякакъв вид на акт на представяне за администратор е строго забранено. Това описание включва:

• Опити за натиск от страна на потребители към членове на екипа на играта с цел получаване, на каквито и да било преференции пред останалите участници в играта. • Обиди и заплахи от страна на потребителите към Екипа на играта, независимо от вида, мястото и времето, по което са отправени. Екипът си запазва правото да действа по свое усмотрение при доказани обиди, без да уведомява или да дължи обяснение на никое външно лице. • Обиди и заплахи от страна на членове на екипа на играта към потребители (виж предишната точка). Наказанията важат за абсолютно всички потребители на играта независимо от техния статус.Наказанието за този вид злоупотреба е блокиране на акаунта без никакво предупреждение.

 1. Спам

За спам се счита всякакъв вид изпращане на нежелани съобщения до други играчи в играта. Това описание също включва:

8.1. Лъжливи съобщения

Съобщения с невярно съдържание, с цел другите играчи да изпълняват дейности в играта с цел да получат някакъв вид награда, е строго забранено.

8.2. Реклами за търговски цели

Всякакви неоторизирани реклами в полетата, предназначени за информация за потребителя, в коментарите за други играчи или потребителски имена под формата на текст, банери, линкове, снимки, аватари и т.н. са строго забранени.

8.3. Просене и оповестяване на вот

Просенето и споделянето на вот в играта, за който и да е от подиумите, е строго забранено!Наказанието за всякакъв вид спам е заглушаване на акаунта, без предупреждение.

ІІІ. Докладвания

 1. Докладвания на играчи

Докладване на играч за каквито и да е нарушения се правят във форума, на Обратна връзка или на адрес: http://xs-software.com/contacts.php.

Проверката се прави от екипа на играта в срок до взимане на седмичната класация. При неправомерни докладвания от един играч на друг с цел наказване на противник, докладващият понася наказанията, които би понесъл докладвания при доказване на вината.

 1. Докладване на членове на екипа

При съмнения за злоупотреби от членове на екипа на играта, играч или група от играчи могат да поискат щателна проверка. Подобно искане става само и единствено на http://xs-software.com/contacts.php. При доказване на вина, провинилият се, бива наказан с отнемане на всички права в играта и изключване от работния екип.

*Молбите и исканията ще бъдат разглеждани от мениджърския състав на XS Software, само ако са написани грамотно.

ІV. Допълнения

 1. Преразглеждане на административни решения

Действия, извършени от модератор могат да бъдат отменени само от същия или от администратор.

 1. Обезщетения

2.1. Бъгове в играта/или грешки

Ако Играч пострада от програмни грешки или грешки от екипа на играта като цяло, в общия случай следва да бъде овъзмезден.

2.2. Заобикаляне на модераторско решение

Ако Играч се опита да заобиколи решение на даден модератор, чрез свързване с друг модератор, играчът се наказва с блокиране на акаунта. Изключение е свързване с администратор.

 1. Възражения

Всяко необосновано възражение срещу правилата може да доведе до някое от горепосочените наказания или блокиране на акаунта в играта. В зависимост от степента на провинение, наказанието може да бъде разпростряно не само върху играта LadyPopular, но и по-нататъшен отказ на услуги, включително форума на LadyPopular. Членовете на екипа на LadyPopular са съгласни да санкционират подобни действия според най-доброто от познанията и вижданията си.

 1. Неописани случаи Администраторите на играта си запазват правото да наказват по лично усмотрение играчи, нарушили правилата по начин, неописан в тях.

V. Екипът на играта

Не се препоръчва на членове на екипа да играят LadyPopular, независимо под какво име и форма. Изключение за игра се прави само в случаите, когато членът има правомощия само по форума на играта. Екипът на играта:

 • не носи отговорност за настъпили вреди (свързани с играта или не) от страна на потребители, вследствие участието им в играта.
 • не носи отговорност пред играчите за настъпили проблеми по машините свързани с играта или с играта като такава.
 • си запазва правото да отсъжда компенсации на играчите, вследствие настъпили загуби поради действия на екипа
 • си запазва правото да внася корекции във всички аспекти на играта без да уведомява предварително за това.
 • си запазва правото да променя/допълва тези правила, като предупреди за това с масово съобщение в играта и на форума.
 • си запазва правото да спира достъпа до играта в случаите, когато това е необходимо без да уведомява предварително за това. Това се отнася, както за планирани спирания заради поддръжка на сървърите, така и при инцидентни или аварийни ситуации.

VI. Контакти

Единствената официална форма за контакт с администрацията на играта е, чрез Обратна връзка. Можете да използвате и форума на адрес http://www.forum.ladypopular.bg, чрез пускане на теми в съответните раздели или, чрез лични съобщения, но Екипът не е длъжен да отговаря там.

VII. Потребителите

С регистрацията на акаунт в играта декларират, че са прочели тези условия и са съгласни с изложеното в тях, че ще спазват правилата за коректна игра и че са съгласни да изтърпяват наказанията посочени по-горе, ако Екипът прецени, че това е необходимо. Приемат като своя отговорност регулярно да се информират за настъпили промени в правилата. Непознаването на правилата не оневинява онези от играчите, които са ги нарушили. Те се задължават да се грижат за личната информация и да не я предоставят на други лица, включително и бивши или настоящи членове на екипа. При предоставяне на такава, Екипът няма да поема никакви отговорности.

Правата над играта принадлежат на Ексес Софт ЕАД (http://xs-software.com)

Правата върху този текст принадлежат на Ексес Софт ЕАД и е забранена репродукцията им във всякакъв вид без писменото ни съгласие.

Нагоре