Библиотека

Не е достатъчно една Лейди да е добра и хубава и да носи дрехи в най-новата мода, ако иска да бъде животът и душата на компанията. Също така трябва да има широка обща култура и високо ниво на интелигентност.

Ако искате да увеличите своята интелигентност, можете да я изпратите в библиотеката за 15 или 30 минути четене, така че тя ще обогати себе си и ще може да започне нови курсове за по-добре платена работа.

Библиотеката увеличава IQ, но когато достигне коефициент на интелигентност 200, библиотеката започва да увеличава точките на Вашата лейди.

Нагоре