Βιβλιοθήκη

Για να αυξήσετε το IQ της Κυρίας σας, μπορείτε να την στείλετε στη βιβλιοθήκη για 15 λεπτά, έτσι ώστε αυτή θα εμπλουτίσει τις γνώσεις της, και να είναι σε θέση να ξεκινήσει νέα μαθήματα για καλύτερη αμοιβόμενη δουλειά .

Η Βιβλιοθήκη αυξάνει το IQ σας, αλλά όταν το IQ φθάσει 200,η Βιβλιοθήκη αρχίζει να αυξάνει τους πόντους Κυρίας σας.

Επιστροφή στην Κορυφή