Αγορά θέσεων στο Άλμπουμ

Έχετε 3 δωρεάν διαθέσιμες θέσεις στο άλμπουμ για τις φωτογραφίες της κυρίας σας, αλλά μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον θέσεις.Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα ακόλουθα πακέτα θέσεων: 1 άλμπουμ κοστίζει 25 Διαμάντια, 3 άλμπουμ κοστίζουν 60 Διαμάντια, 5 άλμπουμ κοστίζουν 75 Διαμάντια.

Επιστροφή στην Κορυφή