Επίπεδο

Επίπεδο - δείχνει την ανάπτυξή σας στο παιχνίδι. Για να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο θα πρέπει να ολοκληρώσετε ορισμένους στόχους. Κάθε επίπεδο σας δίνει πρόσβαση σε μεγαλύτερα σπίτια, καλύτερες θέσεις εργασίας και πιο αξιόπιστους φίλους.

Επιστροφή στην Κορυφή