Коефициент на интелигентност

Това е нивото на интелигентност на Вашата лейди. Коефициентът на интелигентност Ви позволява да започнете квалификационен курс за по-добре платена работа, както и да завършите някоя от целите. Можете да го повишите, като играете на Мини-игрите или като посещавате Библиотеката.

Коефициентът на интелигентност се повишава при:

  • играене на мини-игрите;
  • четене в библиотеката;
  • печелене на книги от мистериозния бутик.

Имайте предвид, че когато достигнете коефициент на интелигентност 200, вече няма да можете да го повишавате с четене в библиотеката, а само при играене на мини-игрите или като печелите книги от мистериозния бутик.

Коефициентът на интелигентност се понижава при:

  • консумиране на някои питиета в супермаркета.

Нагоре