Здраве

Важно е Вашата лейди да бъде здрава, затова я поддържайте чиста, щастлива и доволна, и всичко ще бъде наред. В противен случай тя ще се разболее. Здравето намалява заедно с дневния спад на показателите, като зависи именно от нивото на останалите жизнени показатели на Вашата лейди.

Здравето се намалява с 10% с дневния спад на показателите, когато някой от изброените по-долу показатели достигне указаното ниво:

 • Глад: повече от 70;
 • Жажда: повече от 70;
 • Щастие: по-малко от 50;
 • Хигиена: по-малко от 70;

Здравето се повишава с:

 • Пиене на лекарства.

Лейдито Ви ще се разболее, ако следните показатели са, както следва:

 • Щастие: по-малко от 30;
 • Здраве: по-малко от 10;
 • Глад: повече от 75;
 • Жажда: повече от 75;

Ако при това положение желаете да продължите играта си със същата лейди, трябва да заплатите или 3000 долара, или 10% от наличните си точки, за "лечението".

След като излекувате лейдито си, нейните жизнени показатели ще се променят, както следва:

 • Щастие: +50;
 • Здраве: +50;
 • Глад: -50;
 • Жажда: -50;
 • Хигиена: +50;
 • Енергия: +50.

Нагоре