Zdravlje

Važno je da vaša lady ostane zdrava inače če biti bolesna.

Zdravlje je smanjeno dnevnim refreshom 10% kada je je jedna od navedenih stvari dostignuta:

 • Glad više od 70;
 • Žeđ više od 70;
 • Sreća manje od 50;
 • Higijena manje od 70;

Zdravlje se povećavam:

 • Uzimanjem tableta

Ako vaša Lady ima trenutačnu statistiku razbolit će se:

 • Sreća manje od 30;
 • Zdravlje manje od 10;
 • Glad više od 75;
 • Žeđ više od 75;

Ako želite igrati LadyPopular opet morate platiti 3000 dollara ili 10% vaših bodova.

Nakon vraćanja u igru vaša lady će imati ove karakteristike :

 • Sreća +50;
 • Zdravlje +50;
 • Glad -50;
 • Žeđ -50;
 • Higijena +50;
 • Energija +50;

Vrati se na vrhu