Zdravie

Je veľmi dôležité,aby bola vaša Lady zdravá a preto má byť čistá,šťastná a spokojná.Inak ochorie.

Každý den jej zdravie klesá podľa jej iných statusov.

Zdravie klesá podľa Denného obnovenia s 10%,keď aspoň 1 z týchto statusov je dosiahnutý:

 • Hlad : viac ako 70;
 • Smäd : viac ako 70;
 • Šťastie : menej ako 50;
 • Hygiena : menej ako 70.

Zdravie sa zvýšuje podľa:

 • Liekov

Ak vaša Lady má tieto statusy,ochorie:

 • Hlad : viac ako 75;
 • Smäd : viac ako 75;
 • Šťastie : menej ako 30;
 • Zdravie : menej ako 10.

Ak chcete pokračovať hrať istou Lady,máte platiť za jej "liečenie" 3000 dolárov alebo 10% vašich bodov.

Po liečení jej statusy budú:

 • Šťastie: +50;
 • Zdravie: +50;
 • Hlad: -50;
 • Smäd: -50;
 • Hygiena: +50;
 • Energia: +50.

Späť na vrchol