Šťastie

Ak sa budete o svoju lady dobre starať, bude šťastná. Šťastie sa znižuje každý deň v závislosti od úrovne ďalších stavov. Šťastná lady má väčšiu šancu vyhrať v súbojoch a nájsť si priateľa.

Šťastie sa znižuje pri:

  • Dennej obnove: 10% z jeho hodnoty za každý herný deň;
  • Rozchode s priateľom: 50% z jeho hodnoty;
  • Požití tabletiek;
  • Niektorých potravinách v supermarkete.

Šťastie sa zvyšuje pri:

  • Niektorých potravinách v supermarkete;
  • Konzultácii s terapeutom;

Späť na vrchol