Fitness

Šport je dôležitáaktivita k zachovaniu formy Vašej Lady, takže sa potom cití dobre, je šťastná a sebaistá. Vo Fitness centre môže Vaša Lady trénovať určitý čas - 15 alebo 30 minút. Nezabúdajte, že šport je dôležitý pre váhu Vašej Lady, ale zvyšuje jej smäd a hlad a redukuje jej energiu a hygienu. Pre návštevu Fitness centra potrebujete členskú kartu, ktorú si môžete kúpiť v obchode. Rozdiel medzi športovaním v parku a vo Fitness centre je v tom, že Fitness Vám dá po športe väčšie bonusy.

Späť na vrchol