Diamanty a Dolári

Diamanty a doláre sú valuta k dispozícii v Lady Popular. Nemôžete získať diamanty hraním v hre. Môžete ich získať len ako dotáciu-poslať SMS, PayPal, ePay atď. Nie je nutné mať diamanty, aby ste hrali. Ale sú veci, ktoré si nemôžete kúpiťiným spôsobom - byt a domáce zviera. Pre adoptovanie domáceho zvieraťa potrebujete 200 diamantov. Je opcia hry, ktorá Vám umožňuje, aby ste premenili Vaše Diamanty na doláre, ktoré Vaša Lady potrebuje pre jej rozvoj. Jeden Diamant má hodnotu 90 dolárov. Nie je potrebné, aby ste zakúpiliDiamanty a zmenili ich na doláre, pretože doláre môžete získať aj inými spôsobmi. Napríklad:

 1. Mini hry
 • Sudoku: riešenímSudoku rébusov získate medzi 1.0 a 2.5 IQ + 40 dolárov.
 • Spájať body: v prípade, že máte úspech, získate medzi 10 a40 dolárov + 0.5 IQ.
 • Rébus: zložením rébusov získate medzi 1.0 and 3.0 IQ + 50 dolárov.
 • Hanojské veže: riešením rébusov Hanojských veží získate 60 bodov + 1.0 IQ + 50 dolárov.
 • MasterMind: odhadovaním rôznych kombinácií 3 pohybmi získate 80 dolárov, 8 pohybov – 40 dolárov, 10 pohybov – 20 dolárov.
 • Vymazať: získate 10 dolárov za každé srdce, ktoré nájdete po vyškrtnutí lístku.
 1. Každý frajer Vám nosí určitú sumu dolárov každodenne. Rôzni frajeri nosia rôzne sumy.

 2. Vaša Lady získa doláre z práce.V závislosti od jej súčasnej profesie sa mení aj výška mzdy. Zoznam miezd môžete nájsť sem.

 3. Ďalší spôsobako získať doláre v hre je výzvou iného hráča. Dajte si pozor, keď akceptujete výzvy alebo keď ich odhlásite. Ladyktorá vyhrá získa celú odmenu (mínus 10% komisií),ale v prípade,že urobíte chybu a preceňujete Vaše možnosti, môžete stratiť významnú sumu dolárov.

Doláre potrebujete stále. Môžete sa vyvíjať rýchlejšie, ak máte diamanty. Môžete ich kúpiť,ale Vaša Lady ich nemôže vyhrať. Je niekoľko opcií ,aby ste získali diamanty-poslať SMS, PayPal alebo úverovými kartami.Získate 10 % zakúpených Diamantov od užívateľov, ktorých ste pozvali do Lady Popular.Výmenným kurzom je 5 Diamantov za 450 Dolárov a maximálny počet, ktorý môžete zmeniť je 500 Diamantov za 45 000 dolárov. Pomocou diamantov sa môžete stať členom Prémie. Prémia Vám umožňuje nasledujúce:

 • možnosť aktivovať 3 činnosti.Napríklad Vaša Lady môže pracovať na určitý čas,potom tancovať a na konci spať.Výber činností závisí od Vás.
 • v menu Provízie si môžete zbierať do 20 produktov (5 v prípade,že nemáte účet Prémie).
 • opcia pre personalizovanie Vášho profilu vybraným fontom.
 • ďalšia informácia (o súbojoch,už vyhraných hrách,činnostiach atď).
 • zachovať staré správy vo Vašej doručenej pošte.
 • svetlejšia interfácia,bez doplnkov,opcia vytvoriť Hot odkazy - rýchly postup ako urobiť dôležité menu k dispozícii len jedným klikom myšou.

Poznámka: Lady Popular je zadarmo online hrou a nie ste povinný kupovať diamanty.

V prípade,že ste podľa zákonov Vašej krajiny malá/malý (obyčajne vek 14/16 rokov), MUSÍTE získať dovolenie Vašich rodičov pred kúpením diamantov z Banky alebo pred aktiváciou účtu Prémie. Ak ignorujete alebo porušíte toto pravidlo,Váš účet hrania môže byť potrestaný.

Späť na vrchol