Zamestnanie

Na odlišných úrovniach v hre bude mať vaša Lady možnosť školiť sa a pracovať.Aby vaša Lady mohla pracovať v určitom zamestnaní, musí najprv absolvovať školenie. Aby mohla začať školenie,musí navštíviť Úrad práce v Meste a vidieť školenia k dispozícii.Musí zaplatiť za školenie a potom počkať,kým sa školenie skončí.Potom bude mať možnosť pracovať niekoľko hodín každý deň (môže si vybrať) a získa vhodné odmeny.

Plný zoznam školení k dispozícii nájdete v menu Práce.

Späť na vrchol