Banka

Banka je mjesto gdje možete kupiti dijamante za vašu damu što će joj omogućiti financijsku nezavisnost za sve njene potrebe u budućnosti.

Sve su opcije otvorene, možda će trebati novi dom, novu odjeću, novog ljuibimca operaciju na tijelu, promjenu imidža, sve to zahtjeva novac odnosno dijamante

Dijamante koje ste kupili u svakome se trenutku mogu zamijeniti za dolara ali imajte na umu da se dolari nikada ne mogu zamjenivati za dijamante. Banka vam nudu razne opcije kupnje dijamanata, vi izaberite onu koja vama najviše odgovara i pažljivo slijedite upute.

Vrati se na vrhu