Mini igre

Mini igre su odličan način da na zabavan način provedete vrijeme I usput zaradite bodove, dolare i IQ što će Vam donjeti prednosti u igri

Možete zaraditi dolare, bodove ili IQ od svake mini igre samo jednom dnevno. Nakon toga možete igrati za zabavu. U meniju igrica naći ćete 10 mini igrica :

Sudoku

Cilj igrice je popuniti sve kvadratiće sa brojevima I pri tome paziti da u jednom redu (vodoravno ili okomito) se ne ponavlja isti broj,što također vrijedi za svaki od 9 većih kvadrata označenih u igri.

Ako uspijete rijesiti igru dobit ćete

 • Lagano – minimum 0.2 IQ, maximum 0.5 IQ
 • Srednje - minimum 0.5 IQ, maximum 1.0 IQ
 • Teško- minimum 1.0 IQ, maximum 2.5 IQ + 40 dolara

Koncentracija

Bodove možete u ovoj igri osvojiti pronalazeći sve parove identicnih sličica prije nego Vam istekne vrijeme od 120 sekundi koje Vam sa strane teče dok igrate. Nakon što kliknete na "KRENITE S IGROM", kliknite na kartu koju želite otvoriti, zatim na neku drugu koja ce Vam otkriti neku drugu ili tu istu sličicu, Ako je sličica ista, pogodili ste jedan par, I tako nastavite do kraja. Pri pogađanju možete otvoriti samo dvije sličice, ako ne pogodite, otvarate ponovno dvije po dvije.

Ako pogodite sve parove za mnaje od 120 sekundi dobit ćete:

 • Minimum 5 do maximum 100 bodova

Spoji točkice

Cilj je imarti više spojenih kvadratića od kompjutera. Morate oznaciti liniju koju želite stvoriti,ona se nalazi između točkica I tako pokušajte stvoriti kvadratić u kojem će se prikazati vasa ikonica. Kada završite igru ,system se automatski zbrojiti broj vaših ispunjenih kvadratica I broj ispunjenih kvadratica od strane vaseg suparnika,kompjutera. Ako imate više kvadratića u igrici nego Vaš kompjuter, dobit ćete:

 • Minimum 10 do maximum 40 dolara + 0.5 IQ.

Puzzle

Da biste spojili sliku kako ustvari treba izgledati kliknite na dio koji želite premjestiti a koji se nalazi odmah do praznog dijela.

Ako uspijete složiti sliku dobit ćete:

 • Lagano: minimum 0.1 IQ, maximum 0.3 IQ
 • Srednje: minimum 0.3 IQ, maximum 1.0 IQ
 • Teško:- minimum 1.0 IQ, maximum 3.0 IQ + 50 dolara

Simon kaže

Morate zapamtiti I ponoviti sve simonove pokrete što više možete:

Ponovite uzorak (pokret) koji Vam kompjuter pokazuje tako da kliknete na zivotinje. Budite oprezni sto ce kompjurtwer pokazati I kojim redom te zatim probajte pogoditi istu kombinaciju. Nakon svake pogođene kombinacije kompjuter ce napraviti novu Igra završava ako pogriješite ili ako Vam treba predugo da dovršite pravu kombinaciju.

Za završetak svake razine dobit ćete 5 bodova.

Na primjer, 100 bodova ćete dobiti kada dosegnete razinu 20

Hanoi tornjevi

Cilj ove igre je premjestiti sve krugove od mjesta gdje su teenutno na bilo koja dva preostala mjesta tako da stvorite opet isti redosljed kakav Vam je zadan pritom pazeći da pri premještanju krugova mozete premjestiti krugove samo manji na veci, I nikako drugačije, te jednim potezom možete premjestiti samo jedan krug

Ako uspijete dobit ćete:

 • Lagano - 20 bodova
 • Srednje - 40 bodova
 • Teško - 60 bodova + 1.0 IQ + 50 dolara

Kolačić sreće

Samo kliknite nan a kolačić I on će Vam otkriti poruku dana. Idući dan probajte opet

Mastermind

Cilj igre je pogoditi kombinaciju boja koje su nasumce izabrane od kompjutera.Kompjuter bira neku kombinaciju od 4 boje od ukupno 6 dostupnih. Povucite željenu boju na neka od 4 mjesta slobodna,postavite kombinaciju I kiliknite na kvačicu desno gore da vidite da li ste pogodili kombinaciju. Ako imate crni krug, onda znaci da ste pogodili I mjesto I boju jednog od 4 mjesta. Bijelči krug označava da ste pogodili samo bolju ali ne i mjesto.Jednu boju možete postaviti na više mjesta.

Ako pogodite kombinaciju dobit ćete:

 • Od 1 do 3 pogađanja: 80 dolara
 • Od 4 do 8 pogađanja: 40 dolara
 • Od 9 do 10 pogađanja 20 dolara

Zagrebi

Kliknite mišem na sivo polje ,povlacite kursor otkirvajuci skrivene dijamante. Možete otkriti minimalno 1 do najviše 4 dijamanta.

Svaki otkriveni dijamant vam donosi 10 dollara

Modni dvoboj

Cilj igre je pogoditi put zadan od strane kompjutera potpuno tocno kako je kompjuter ‘zamislio’. Kompjuter zadaje kombinaciju koraka I pokreta od minimalno 5 do maksimalno 12 pokreta I minimalno 1 do najviše 2 poze, s tim da imajte na umu da jedna poza može biti upotrebljena samo jednom.

 • Ako pogodite mjesto jednog koraka ,dobit ćete 10 bodova.
 • Ako pogodite mjesto mjesto poze ali ne I vrstu dobit ćete 30 bodova.
 • Ako pogodite vrstu poze ali ne I mjesto dobit ćete 30 bodova
 • Ako pogodite pravu pozu na pravom mjestu dobit ćete 100 bodova

Možete upotrijebit HINT da vidite neke od poteza kompjutera

 • Mali HINT: košta 3 dijamanata i otkriva vam vam jedan ili 2 koraka.
 • Veliki HINT: košta 7 dijamanata I otkriva vam jedan ili 2 koraka I jednu pozu.

Vrati se na vrhu