Бюро по труда

За да бъде в състояние да практикува някои професии, Вашето лейди трябва да премине курс. Наличните курсове може да се намерят в Бюрото по труда.

Изберете курс според нивото на интелигентност и започнете обучение. Можете да спрете временно обучението и да го продължите, когато пожелаете от момента, в който е било спряно.

Имайте предвид, че докато Вашето лейди се обучава, не може да ходи на работа.

Пълен списък на всички професии и техните изисквания и специфичности могат да бъдат намерени тук.

Нагоре