Lady Popular

Mi a Lady Popular?

![](http://help.xs-software.com/helpimages/lp/small/109_2009_07_17_12_49_59 copy copy.jpg)LadyPopular(www.ladypopular.hu)egyböngészőalapústratégiaijátéklétre, különösenvonzzaahölgyekfigyelmét.Ajátékos feladata, hogy hölgyéreélete,vigyázzon,tanítsaőt, ésbiztosítjaa szakmaifejlődést.Ajátéklehetővé teszi a játékosoknak, hogy kiválassza amegjelenésétaLadyteljesruházatirészletességgel.Különbözőtípusúarcokésfrizurák,milliónyikombinációsmink,exkluzívközelítjük mega részleteket, éstermészetesentöbb százdivatruhákés jelmezek.Ajátékjött létreegynagyonjátékos-barátgrafikusfelület.Van isegydivattanácsadóáll, hogy segítsenakezdetiorientációt éslehetőségekajátékban.AkáraLadyalegnépszerűbb,intelligensésszexiegy-attól függ, hogycsak.ALadyPopular.comarra törekszünk, hogya maximálisbiztonságotajátékosok.Vanegykorlátozottjátékváltozatakiskorú gyermekekérdekében, hogy megakadályozzáka félreértéseket éstévesértelmezéserészeajáték.

Vissza az elejére