Játékszabályok

I. Általános

1.Regisztráció

A "KhanWars" a jelenlegi formájában egy internet alapú játék, és jelenleg is fejlesztés alatt áll. A regisztráció teljes mértékben ingyenes és az egyetlen feltétel a felhasználóknak, hogy elfogadják a szabályokat.

2.Felhasználói fiókok

Minden személynek csak egy felhasználói fiókhoz van joga valamennyi játékvilágban.

3.Játék,fórum

A játék hivatalos fórumának webcíme http://forum.hanovete.com. Mindenféle támadás ellene szabálysértésnek minősül és büntetésekhez vezethet itt vagy a játékban.

II. Tiltások és büntetések

1.Multifelhasználó

1.1 Az minősül multizásnak, ha egy felhasználó többször regisztrál. Ez szigorúan tilos és azonnali büntetéshez vezet figyelmeztetés nélkül. A büntetés minden fiókra vonatkozik, nem számít, ha az 0 pontos vagy kifejlesztett.

1.2 Azok a felhasználók akik ugyanazt a számítógépet/IP címet használják, regisztráláskor azonnal kell értesítsenek egy adminisztrátort a visszajelzés menüben a játékban. Azon felhasználók akik nem jelzik ezt, azok szabálysértést követnek el és büntetést kapnak. Azon játékosoknak, akik közös IP címet jelentettek be, TILOS:

 • Bármilyen segítséget adni egymásnak.
 • Összefogott támadásokat végrehajtani egy harmadik félen.
 • Belépni több felhasználóval egy időben, ugyanarról a gépről.
 • Bármilyen hadjáratot indítani a két felhasználó között (kivétel a kémkedés és járőrözés*).

*Kivétel ha a hadjárat nem éri el a célt (vissza lesznek hívva, mielőtt célba érnek).

1.3 A következő cselekvések két vagy több felhasznó között ugyancsak multizásnak minősülnek:

 • Nyersanyag küldése olyan várba, ahonnan azt el lehet venni egy vagy több támadásból;
 • Folyamatos támadás kicsi sereggel, azzal a céllal hogy a másik várból lehessen Betakarítani.
 • Más felhasználói fiókot létrehozni, csak kémkedés céljából, hogy a főfelhasználó spóroljon a gyorsfutókkal.
 • Sok kis felhasználón keresztül vinni a nyersanyagot, hogy az végül a főfelhasználóhoz jusson.

Ez csak néhány példa, hogy mi számít multizásnak.

2.Felügyelet

Azt jelenti, hogy ugyanabba a felhasználói fiókba belép egy másik személy egy másik IP címről, akinek van másik felhasználója vagy nincs, függetlenül az időtartamától vagy okától. Minden belépés és minden IP meg lesz jegyezve. A szabályok értelmében a felügyelet tiltott és a következő büntetéseket vonhatja maga után:

2.1 Az első belépésnél a felhasználói fiókot letiltják 48 órára, nem lesz támadható. Ezalatt az idő alatt el kell magyarázni egy adminisztrátornak, hogy mi történt.

2.2 A másodiknál a felhasználói fiókot letiltják 5 napra és támadható lesz.

2.3. A harmadiknál a felhasználói fiókot véglegesen letiltják és támadható lesz.

2.4 Amikor átadnak egy felhasználói fiókot akkor ajánlott a felhasználó név csere és az e-mail címet is jó kicserélni. A felhasználó aki átadja a fiókját, kell találjon egy másik tulajdonost vagy vakáció módba kell mennyen amíg inaktivitás miatt törlődik felhasználói fiókja. Minden belépés a régi felhasználói fiókba, amiután azt valakinek átadta, multizásnak minősül és büntetve lesz. A felhasználók akik a cserébe résztvesznek felelősek a tetteikért és az adminisztráció nem köteles, hogy megoldja a felmerülő problémákat.

2.5. Felhasználói fiókok eladása tiltott a játékban. Érmék cseréje nyersanyagért ugyancsak tiltott.

3.3 Bugok és rendszer megsértések.

Bugnak számít minden gyengesége vagy hibája a játéknak ami lehetőséget ad a játékosnak, hogy valamilyen tiltott úton segítse annak fejlődését a játékban vagy/és valami ami meghibásodásokat okoz a játék szerverén vagy zavarja a személyzetet vagy a software nem tudja azt csinálni amit az kellene.

3.1 Ha egy felhasználó felfedez egy Bugot, azt azonnal jelentenie kell az adminisztrátornak. A felhasználó büntetést kap ha a hiba jelentése helyett kihasználja azt.

3.2 Ha egy felhasználó kihasznál egy jelentett, de nem kijavított hibát akkor a serege a felére lesz csökkentve.

3.3 Ha egy felhasználó módot talál arra, hogy betörjön a rendszerbe, annak védelmébe és szándékosan kárt okoz abban, a felhasználói fiókját törlik.

Az adminisztráció fenntartja a kártérítési és a kár okozta adminisztrációs költségek kifizetésének jogát.

4.Automata eszközök (Bot)

Botnak minősül minden olyan script ami aktivitást szimulál egy felhasználói fiókban(kivétel a játékban engedélyezett scriptek). Ezek használata szigorúan tiltott és következőképpen büntetett: amikor bizonyított, hogy egy felhasználó ilyen Botot használ, a felhasználó nem fog tudni belépni a felhasználói fiókjába a forduló végéig. Az adminisztrátoroknak kötelessége nyomon követni a felhasználói fiókok aktivitását. Az adminisztrációnak joga van megbüntetni egy felhasználót ha az több mint 20 órát aktív egy nap.

 1. Fenyegető emailek vagy sértegetések Mindenféle fenyegető emailek vagy sértegetések amik játékosokat érnek és jelentve vannak, időleges vagy örök kitiltást kaphatnak. Az adminisztrátornak jogában áll eldönteni-e, hogy a fórum/IRC-ről is kitiltsa-e. 5.1 Első alkalom - A játékos 5 - 24 óra kitiltást kaphat és támadható lesz 5.2 Második alkalom - A játékos 5 nap kitiltást kap és támadható lesz 5.3 Harmadik alkalom - A játékos végleges kitiltást kap és támadható lesz6. Büntetések A támadásokat kivéve más minden pontban 1-6ig a következő dolgokért is büntetés jár 6.1 A játék személyzetét nyomás alá helyezni, hogy előnyt nyerjen a játékban 6.2 Egy játékosnak a jelszavának a kérdezgetése 6.3 Ha proxykat vagy IP elrejtőket használsz, hogy kijátszhasd az 1 felhasználó/számítógép szabályt 6.4 Modortalan és sértő név/ismertető használata az IRC-en 6.5 Modortalan és sértő név/avatar használata a fórumon és a játékban 6.6 Sértegetése vagy veszélynek kitenni a játék személyzetét. A személyzet tagja kiválaszthatja magának a büntetés 6.7 Sértegetése bármilyen játékosnak vagy játék személyzetnek a következő módon büntetőek amiről a játék személyzete nem köteles szólni - Időleges kitiltás az IRC csatornákról - Végleges kitiltás az IRC csatornákról - Időleges letiltás hozzászólások küldésére a játék fórumán - Végleges letiltás hozzászólások küldésére a játék fórumán - Időleges kitiltás a játék fórumáról - Végleges kitiltás a játék fórumáról - Időleges letiltása a játékon belüli üzenetek küldésére - Végleges letiltása a játékon belüli üzenetek küldésére - Időleges játékból való kitiltás - Várak nem támadhatóak - Időleges játékból való kitiltás - Várak támadhatóak - Végleges játékból való kitiltás - Várak támadhatóak - Játékos felhasználójának törlése - Ha bizonyíték van a helyettesítésre vagy multizásra, letilthatjuk az összes felhasználót ami az akcióban részt vesz - Számítógép letiltása a játékhoz való hozzáféréshez *Ha valamilyen szabályt megszegsz a játék személyzete nem köteles magyarázatot adni a döntései utánMegjegyzés: Ha bárkinek valami kérdése van a játékból való kitiltással/büntetéssel kapcsolatban az a kérdését itt tegye fel http://support.hanovete.com/(angol)7. Reklámozás Minden módja a reklámozásnak névben, leírásban, klánon belül szigorúan tilos és büntetendő még akkor is ha képek, bannerek, avatarok formájában stb. történik

 2. Chargeback A chargeback az a művelet, amikor a játékos, miután már megvásárolt egy adott szolgáltatást a játékban, visszakéri az elkölött pénzt. A chargeback szigorúan tilos. A chargeback-ért a következő büntetés jár: a felhasználó fiókjának figyelmeztetés nélküli kitiltása.

III. Jelentések

 1. Játékos jelentése Bármilyen szabálysértése valamelyik játékosnak vagy a fórumon történik privát üzenet formájában az Adminisztrátorhoz vagy a következő címeken: http://support.hanovete.com/ vagy http://xs-software.com/contacts.php(angol mindkettő)2. Játék személyzet jelentése Ha kételkedsz személyzetünk bármelyik tagjának a munkájában, akkor kérheted hogy ellenőrizzék ezt a személyt. A kérelmet publikusan a fórumon kell feltenni.**A jelentéseket csak akkor olvassuk el, ha normális hangnemben és művelten van az a jelentés megírva.*

IV. Ezenkívül

 1. Döntések ellenőrzése Bármilyen döntést amit egy moderátor vagy egy adminisztrátor hozott, csak Ő módosíthatja vagy az Adminisztrátor.2. Kártérítés 2.1 Ha egy játékos egy játék vagy személyzeti hibájának áldozata, kártérítést kaphat 2.2 Ha egy játékos figyelmen kívül hagy egy Moderátor által létrehozott döntést és más moderátorral próbál egyezkedni, ezt a felhasználót eltávolítjuk a játékból. Kivéve ha az illető az Adminisztrátorhoz fordul.3. Kifogások Minden megmagyarázatlan kifogás a játék szabályzatával szemben a fentebb említett büntetések alapján lehet büntetve. A megszegés függvényében a büntetés nem csak a játékra hathat ki hanem más szolgáltatásokra is mint például: fórum, IRC stb.4. Leíratlan esetek Az adminisztrátornak jogában áll büntetni akik olyan szabályokat is megszegnek amik nincsenek itt feltüntetve

V. Hozzájárulások

Az adományok amik az XsSoft Ltd. cégnek mennek, függetlenül attól, hogy SMSben vagy más formában történik, nem lesz visszaadva vagy kártérítve. Ha egy játékos kitiltásra kerül bármely szabály megsértése miatt, akkor a játék személyzete nem köteles a felhasználón levő érméket más felhasználóra átrakja vagy megtérítse ezeket.

Virtuális valuta és szolgáltatások

A megvásárolt virtuális valuta (érmék, csillagok, stb.) vagy a virtuális szolgáltatások (VIP tagság, Népesség bérlése) áttétele egyik Világról a másikra vagy a játék egyik verziójáról (országról) egy másikra, valamint egy felhasználó fiókról egy másikra ugyanabban a világban, vagy XS-Software különböző játékai között nem lehetséges. Ilyen kérések meg lesznek tagadva.

Egy felhasználó aki adományozott a játéknak tehát vett érméket "donorrá" válnak. Ez teljes mértékben önkéntesen történik és a személyzet kötelezettsége nélkül. Minden adomány érmével van jutalmazva amit a játékos a játékon belül használhat fel különböző funkciók használatára bizonyos ideig. A "donorság" semmi előnyt nem szolgál más játékosokkal szemben tehát mindenki egyenlő és nem lesznek ők sem kártérítve egy szabály megszegése majd büntetése után.

VI. A játék Csapata (személyzete)

Minden személyzet tagjának szigorúan tiltott játszani függetlenül a névtől. Minden személyzet tagjának tiltott más játékosok felhasználójába belépni. Kivételt képez ha a személyzet tagja csak a fórumot rendezi. A személyzet: - nem felelős semmiféle sérülésért (függetlenül attól is ha a játékhoz kapcsolódik) azért amiért a felhasználó részt vett a játékban - nem felelős semmiféle problémáért ami egy gépet ér függetlenül attól ha a játékot támogatja vagy magam a játék - jogában áll, hogy kártérítheti a játékost aki egy személyzet hibája miatt kárt szenvedett - jogában áll, hogy megváltoztathatja a játékot és ennek vonatkozásait bármilyen figyelmeztetés nélkül - jogában áll, hogy megváltoztathatja a szabályt egy személlyel szemben akit már egyszer figyelmeztetett a fórumon vagy a játékon belül - jogában áll, hogy blokkolja egy személynek a játékhoz való hozzáférését ha szükséges

VII. Elérhetőségek

Az egyetlen hivatalos lehetőség a játék személyzetének értesítésére a "Visszajelzés" menü a játékban (www.khanwars.hu). A játék fóruma: http://forum.khanwars.hu/ A fórum szabályzat a fórumon olvasható!

IX. Felhasználók

Azzal, hogy regisztrálod magad a játékban tudomásul veszed és egyben el is fogadod a szabályzatot. Elfogadják azt, hogy néha ellenőrzik a szabályzatot hátha történt valami változás. Az aki nincs tisztában a szabályokkal nem mentesíti Őt fel a büntetés alól. A játékosok felelősek a személyes információinak a titokban tartásáért, amint mar említettük a játék személyzete nem felelős ezért.Minden játékkal kapcsolatos jog az XsSoft Ltd.-hez tartozik (http://xs-software.com/) A szöveg tartalma az XsSoft Ltd.-hez tartozik, ennek újjáírása tiltott az engedélyünk nélkül!

Vissza az elejére