Zasady Gry

I. Ogólne zasady

Zasady i Warunki firmy możecie znaleźć na stronie firmy. Możecie je przeczytać klikając tutaj.

1. Rejestracja

Gra Khan Wars jest darmową grą na przeglądarkę obecnie w fazie beta-testów. Rejestracja jest bezpłatna, jedynym wymogiem jest Twoja zgoda na warunki podane poniżej.

2. Konta

Każdy gracz (osoba) może posiadać wyłącznie jedno konto na każdym ze Światów.

3. Gra, forum

Forum znajdujące się pod adresem http://forum.madmoo.khanwars.pl jest oficjalną częścią gry KhanWars. Wszystkie wykroczenia, łamiące poniższe zasady będą karane natychmiastowo, mogą też pociągnąć za sobą kary w grze.Oficjalnym językiem w grze jak i na forum jest język Polski.

ІІ. Restrykcje i kary

1.Wielokontowość

1.1. Z "wielokontowością"( multikontem) mamy do czynienia, gdy jeden gracz dokona więcej niż jednej rejestracji na jednym świecie. Jest to poważne wykroczenie i będzie karane bez ostrzeżenia - karą jest blokada wszystkich kont użytkownika na tym świecie, dotknie ona kont nierozwiniętych jak i tych rozwijanych.

1.2. Gracze, którzy będą używać tego samego komputera/IP, muszą natychmiast po rejestracji poinformować o tym administrację przez opcje umieszczoną w grze (Opcje -> Profil -> 'Zgłoszenie gry na jednym komputerze lub gry na jednym IP:'). W zgłoszeniu tym muszą być podane nicki graczy współdzielących komputer/IP. Gracze, którzy nie poinformują administracji o grze na jednym komputerze, będą ukarani za naruszenie reguł gry. Gracze grający na jednym komputerze NIE maja prawa do:

 • wysyłania surowców między swoimi kontami,
 • wzajemnej pomocy,
 • wspólnych przedsięwzięć skierowanych przeciwko innemu graczowi,
 • logowania się na obydwu kontach w tym samym czasie (logowania w odstępie mniejszym niż jedna minuta będą sprawdzane),
 • wysyłania jakichkolwiek wypraw pomiędzy swoimi kontami.

1.3. Poniższe akcje pomiędzy 2 lub większą ilością kont również łamią regulamin w punkcie wielokontowości:

 • Wysyłanie Surowców na Zamek, z którego mogą zostać zrabowane jednym lub kilkoma atakami;
 • atakujący próbuje zdobyć zamek mniejszą armią niż posiada obrońca celem zrobienia pobojowiska, które pozbiera obrońca;
 • tworzone są dodatkowe konta do szpiegowania, aby na własnym koncie nie posiadać szpiegów;
 • na jedno konto przesyłane są surowce celem zrobienia z tego konta najlepszego(=Push).

*Wymienionych jest tu tylko kilka przykładów sytuacji, jakie bierzemy pod uwagę przy sprawdzaniu kont graczy.

2. Zasiadanie

Z zasiadaniem mamy do czynienia, gdy na konto gracza wchodzi inna osoba, z tego samego lub innego adresu IP, która posiada konto lub nie, bez względu na powody. KAŻDA nazwa użytkownika i KAŻDE IP jest zapisywane (co nie jest łamaniem prawa). Karana jest zarówno konto osoby zasiadanej, jak i zasiadającej.

Nikomu nie jest zalecane, aby dawać dostęp do swojego konta innej osobie, gdyż stanowi to złamanie zabezpieczeń. Każdy kto to robi bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa tego czynu.Gdy konta zmieniają właścicieli (niezależnie, czy zostały oddane, sprzedane, czy wymienione), nowy gracz jest zobligowany do zmiany hasła oraz e-maila. Gracz zmieniający konto jest zobowiązany do znalezienia zastępcy lub przejścia w tryb urlopu, aż konto nie zostanie wykasowane z bazy danych. Konto jest kasowane po 30 dniach nieaktywności. Każde wejście na stare konto będzie traktowane jak wielokontowość i zostanie ukarane. Użytkownicy, którzy decydują się na takie decyzje są odpowiedzialni za swoje własne czyny a administracja nie jest zobowiązana do rozwiązywania kwestii jakie mogą z tego wyniknąć.

Sprzedawanie kont gry jest zabronione. Wymiana Monet na surowce jest również zabroniona.

3. "Robaki" i usterki systemu

"Robaki" są błędami lub usterkami w kodzie gry, które przez użycie skryptów przez gracza powodują że lepiej rozwija się od pozostałych, tym samym łamie zasady gry, powodując m.in. problemy w pracy serwera.

3.1. Jeśli gracz znajdzie błąd w grze jest zobowiązany do poinformowania o nim administracji. Gracz, który nie poinformuje o błędzie Teamu i będzie go wykorzystywał zostanie ukarany.

3.2. Jeśli gracz będzie używał zgłoszonych już „robaków”, jego armia zostanie zredukowana do połowy.

3.3. Jeśli gracz znajdzie sposób na ominięcie zabezpieczeń systemu i spowoduje problemy w jego pracy, jego konto zostanie skasowane.

*Administracja gry zachowuje sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie za zniszczenia oraz zwrot kosztów administracyjnych.

4.Boty

Przez "boty" rozumiemy wszystkie (automatyczne) skrypty w każdej możliwej formie, które wymuszają aktywność na koncie gracza (za wyjątkiem "automatyzmów" gry). Wykorzystywanie botów łamiących w jakikolwiek sposób zasady gry.

5. Szantaż i groźby

Wszelkie rodzaje szantażu, zniewagi czy groźby (odnoszące się do życia w tzw. "realu", nie wirtualnie), mogą spowodować czasową lub trwałą blokadę gracza wysyłającego takie wiadomości. Administracja może również zdecydować o zbanowaniu konta na forum.

6.Kary

Oprócz zdarzeń wymienionych powyżej, karze podlegają również wykroczenia:

6.1. Próby zastraszenia członków Teamu, w celu uzyskania korzyści w grze.

6.2.Próby wymuszenia na graczu, w jakikolwiek sposób, hasła do jego konta jest karane. Publiczne postowanie(na forach, blogach,gracza/zamku/info o klanie, itp.)raportów z bitew czy szpiegostwa bez zgody obu stron jest zakazane i karane. Gracze mogą prywatnie wymieniać takie raporty w wiadomości lub innymi kanałami komunikacji.

6.3. Niestosowanie się do zasady gry na 1 komputerze/używając programów do zmiany adresu IP, publicznego proxy, itp.

6.4.Niecenzuralne i obrażające nazwy gracza/nazwy zamków/nazwy graczy/info o zamku/info o graczu/awatary; Konto gracza o obraźliwej nazwie zostanie zablokowane a Monety będą mogły być przeniesione na inne konto. W takich wypadkach nic poza Monetami nie zostanie przeniesione, żadne ulepszenia, benefity czy wykupione opcje;

6.5. Wszystkie te zasady dotyczą tez forum;

6.6 Zniewagi i groźby od gracza pod adresem członka Teamu. Kara dotyczy każdego gracza, jego status w grze nie ma znaczenia.

6.7 Sprzedaż surowców za monety jest karana odjęciem surowców x 2, Monet oraz 24 godzinnym zablokowaniem konta. Jedyną możliwością zakupu surowców jest opcja "Kup zasoby". Nagminne łamanie tej zasady może spowodować zablokowanie konta do końca rundy lub kasację.

6.8 Postowanie z ukrytymi linkami.

*Administracja pozostawia sobie prawo do stosowania poniższych kar bez informowania gracza o tym.

Karami są:

 • Tymczasowy zakaz pisania postów na forum gry,
 • Stały zakaz pisania postów na forum gry,
 • Tymczasowy ban na forum gry,
 • Stały ban na forum gry,
 • Tymczasowy zakaz pisania wiadomości w grze,
 • Stały zakaz pisania wiadomości w grze,
 • Tymczasowy ban konta w grze z brakiem możliwości atakowania zamków,
 • Tymczasowy ban konta w grze z możliwością atakowania zamków,
 • Stały ban konta w grze z możliwością atakowania zamków,
 • Kasacja konta gracza,
 • Jeśli są dowody na wielokontowość/zasiadanie - kasacja wszystkich kont łamiących zasady*,
 • Bany systemowe,
 • Gracz ukarany banem, którego okres nie zakończy się przed czasem zakończenia rundy i pobrania wyników gry traci prawo do nagród z tytułu zajęcia miejsca nagradzanego.

*Jeśli dowody są niepodważalne administracja natychmiast wyciągnie konsekwencje. Administracja nie jest zobligowana do podawania wyjaśnień swoich decyzji.Uwaga: pytania odnośnie zablokowanych kont oraz zbanowanych kont, powinna być wysłana na mail osoby banującej, na kontakt w grze. Obraźliwy język wiadomości lub wielokrotne prośby o komentarz, po tym jak był już otrzymany, nie będzie tolerowany.7. Reklamowanie Wszystkie rodzaje nieautoryzowanych reklam są zakazane (w info o klanie, zamku czy nazwie gracza), czy to w formie tekstu, banera, linku, obrazka, awatara, itp.8. Sztuczne "nabijanie" doświadczenia Bitwy, tzw. "ustawki" powodujące zamierzone podnoszenie doświadczenia (takie bitwy są analizowane przez administratorów i programistów). W przypadku wykrycia tego typu walk na konta nakładana jest blokada, zgodna z tabelą kar. Gracz będzie ukarany bez wcześniejszego powiadomienia go o tym z brakiem możliwości atakowania jego zamku(ów). W ten sam sposób karane są również same propozycje ustawek.

 1. Chargeback

Chargeback jest to działanie użytkownika polegającego na wycofaniu płatności za dokonany wcześniej zakup waluty w grze. Takie działanie jest surowo zabronione i karane blokadą konta bez ostrzeżenia.III. Raportowanie1. Raportowanie gracza Gracz informujący o jakimkolwiek naruszeniu zasad gry jest proszony o zapostowanie na forum lub pod poniższymi adresami: http://xs-software.com/contacts.php. lub napisać do Operatora Gry, zajmującego się tym światem. Jeśli raport jest fałszywy, zostanie ukarany gracz, który sporządził raport a nie raportowany.2. Raportowanie administracji Jeśli gracz ma wątpliwości co do pracy administratorów, może prosić o ich sprawdzenie, wysyłając maila na adres: polska@xs-software.com. Taka prośba zostanie upubliczniona na forum gry. Jeśli dowód winy będzie niepodważalny przeciwko członkowi Teamu, zostanie ukarany blokadą dostępu do gry oraz wykluczeniem z grona administratorów. * Raporty będą brane pod uwagę, jeśli zostaną napisane z ogólnie panującymi zasadami etyki.IV. Dodatek1. Weryfikacja postanowień administracji Decyzja wydana przez Game Operatora/Moderatora może zostać cofnięta wyłącznie przez tego samego Game Operatora/Moderatora lub jego przełożonego SGO/SM. Za zgodą SGO/SM można się odwołać także do Team Lidera.2. Rekompensata 2.1 Jeśli gracz ucierpi z powodu błędu Teamu, otrzyma z tego tytułu rekompensatę. 2.2 Jeśli gracz ignoruje postanowienia GO/Moderatora i pyta innego GO/Moderatora, zostanie usunięty z gry. 2.3 Wszelkie sprawy związane z rekompensatą, odszkodowaniem, itp. należy zgłaszać wyłącznie przez kontakt w grze. Gracz domagający się zwrotu wojska, surowców musi uwiarygodnić swoją prośbę przez posiadanie dowodu na błąd czy to w postaci screena, wiadomości z ruchu wojsk..itp. Wzory zgłoszeń znajdują się na forum. Wzór do zwrotu wojska lub surowców znajduje się tutaj, natomiast do zgłoszenia błędu tutaj.3. Sprzeciwy Każdy nieuzasadnione wystąpienie przeciw zasadom gry, może prowadzić do jednej lub kilku kar, a nawet zbanowania gracza na stałe. Zależnie od stopnia wykroczenia gracza w grze, może przenieść się z gry "KhanWars" na inne serwisy, włączając forum gry oraz inne tytuły XS Software. Administracja "KhanWars" podejmuje te kroki jeśli takie wyjście jest najlepsze. Jeśli konto gracza zostanie zablokowane do końca Rundy, gracz powinien pamiętać, że konto po 14 dniach ulegnie automatycznej kasacji i wszystkie informacje na nim zawarte przepadają. Reklamacje przesłane po tym czasie zostaną tym samym automatycznie odrzucone.4. Niezdefiniowane Administracja zastrzega sobie prawo do karania graczy łamiących Regulamin w inny sposób, niż opisany w niniejszym Regulaminie.V. Wspieranie Wspierając firmę XsSoft JSCo, niezależnie czy przez SMSy czy w inny sposób, nie ma możliwości na zwrot lub rekompensatę. Kiedy konto jest ukarane za łamanie zasad gry, administracja nie jest zobligowana do transferu Monet na inne konto czy rekompensaty graczowi w inny sposób.

Wirtualna Waluta oraz Usługi w grachTransferowanie zakupionej wirtualne waluty gry (Kredytów, Monet, Diamentów, itd.) lub wirtualnych usług (konto Premium, Talenty, itp.) z jednej wersji gry (kraj) na inny lub pomiędzy różnymi grami XS-Software jest niedozwolone. Wszelkie wnioski z tym związane będą odrzucane.

Konto, które przyczynia się do wsparcia jest traktowane jako "darczyńca". Jest to całkowicie dobrowolny gest i nie zobowiązuje administracji w żaden sposób. Każde wsparcie powoduje przelanie na konto gracza pewnej liczby Monet, każdy gracz może je wykorzystać według własnego uznania* w określonym czasie na świecie, na którym zostały zakupione. Stratus darczyńcy w żadnym wypadku nie stawia gracza ponad innymi oraz nie daje prawa do domagania się rekompensaty w żaden możliwy sposób, jeśli administracja ukarze go posiadając dowody przeciwko niemu za łamanie regulaminu. *Wyjątki: Gracz nie może sprzedawać Monet innym graczom za pieniądze w świecie realnym. Gracz nie może wymieniać/sprzedawać Monet za surowce w grze.VI. Team(administracja) Jest NIEDOZWOLONE, aby GO, SGO jako członkowie administracji grali na światach, którymi się opiekują, bez względu na nazwę. Jest NIEDOZWOLONE, aby członek administracji wchodził na konto(a) gracza (y). Administracja:

 • nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia (niezależnie od połączenia z gra w jakikolwiek sposób) wyrządzone użytkownikowi jako rezultat jego uczestnictwa w grze,

 • nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy związane ze wsparciem gry oraz samą grą,

 • zachowuje sobie prawo do zadośćuczynienia graczowi, jeśli niesłusznie poniósł karę przez działania administracji,

 • zachowuje sobie prawo do wprowadzania poprawek w grze oraz wszystkich aspektach związanych z zabezpieczeniami bez informowania graczy,

 • zachowuje sobie prawo do zmiany tych zasad bez wcześniejszego informowania graczy poprzez informację w grze czy na forum,

 • zachowuje sobie prawo do blokady dostępu, do gry jeśli wyniknie taka potrzeba. Jest to możliwe po wcześniejszym zaplanowaniu tego przez administrację z nieokreślonych przyczyn.

VII. Kontakt Jedynym oficjalnym kontaktem z administracją gry jest kontakt przez Wsparcie w grze. Możesz również użyć forum gry: http://www.forum.khanwars.pl, jednak administracja nie jest zobligowana do zagwarantowania swojej obecności czy odpowiedzi na pytania. VIII. Użytkownicy Wraz z rejestracją konta, użytkownik oświadcza, że przeczytał niniejsze zasady oraz zgadza się z nimi. Zobowiązuje się także do ich przestrzegania, a w razie ich złamania poniesie przewidzianą karę. Każdy użytkownik zobowiązuje się również do sprawdzania, czy zasady nie uległy zmianom. Nieznajomość zmian zasad, nie będzie zwalniać z ich przestrzegania. Użytkownik bierze odpowiedzialność za swoje dane osobowe, nie musi ich nigdy przekazywać żadnemu członkowi personelu - obecnemu czy byłemu. Jeżeli takie dane będą prezentowane, to personel gry nie będzie za to odpowiedzialny. Prawa do gry należą do XsSoft JSCo http://xs-software.com/ Prawa do tego tekstu należą do XsSoft JSCo, rozpowszechnianie go bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.

Wróć na górę